Instalación fotovoltaica de 50 kWn con centro de transformación de 100 kVA en Palencia | FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED | FOTOS DE OBRAS REALIZADAS | ANSOLTEC | GEOTERMIA ASTURIAS | BIOMASA | ENERGÍAS RENOVABLES